Näytöt

Hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen liittyy näytöt, joissa osaaminen osoitetaan aidoissa työympäristöissä. Hieronnan ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto, jonka hyväksytty suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden. Se vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) ja sitä täydentävän asetuksen (564/94) 1§: n tarkoittaman nimikesuojatun ammattihenkilön nimikettä koulutettu hieroja.

Koulutetut hierojat kuuluvat VALVIRA:n ammattihenkilöistä pitämään rekisteriin ja ovat näin oikeutettuja mm. potilasvakuutuksen piiriin kuulumiseen sekä hierojan toimen harjoittamiseen arvonlisäverosta vapaana.

Hieronnan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki tutkinnon osat ovat suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon pakolliset osat ovat:

  1. Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70 osp
  2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 30 osp

Tutkinnon valinnaiset osat ovat:

  1. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä 25 osp
  2. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen 25 osp

Tutkintoon voi sisällyttää valinnaisena osana ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta,
liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.