Aikuiskoulutuksen tuet

Opintotuki

Päiväopiskelijat kuuluvat KELA:n opintotuen piiriin

Ammattitutkintostipendi

• Ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneet
• vähintään 5 vuoden työhistoria

http://www.koulutusrahasto.fi

Kuntoutusraha

• terveydellisistä syistä uudelleenkoulutusta tarvitsevat

http://www.vkk.fi
http://www.kela.fi